Diensten Specialist Ouderengeneeskunde

Als specialist ouderengeneeskunde ben ik inzetbaar voor de volgende diensten: Medische zorgverlening, Waarneming, Consultatie, Dementie diagnostiek, Advies en begeleiding. Tevens neem ik ANW diensten over (avond, nacht en weekend diensten).

 

MEDISCHE ZORGVERLENING

Het verlenen van algemene en specialistisch medische zorgverlening, aansluitend op de medische zorg van de huisarts en andere medische specialisten. Hoofdtaken hieronder zijn het diagnosticeren van somatische en psychogeriatrische ziektebeelden, constateren van stoornissen, beperkingen en handicaps.

Een belangrijk onderdeel van mij werk is het starten, continueren en monitoren van verpleegkundige handelingen. Waarbij ik de regie neem over het voeren van gesprekken, of het laten voeren van gesprekken met patiënt en/of diens familie.

Als specialist ouderengeneeskunde werk ik aan preventie van ziekten en functieverlies, zowel geïndiceerde als zorg gerelateerde preventie. Het schouwen van overledenen en verzorgen van administratieve afwikkeling vallen ook onder mijn werkzaamheden. Als laatste houd ik mij bezig met het verzorgen en bijhouden van correspondentie en dossiervorming.

 

CONSULTATIE

Medische advies en ondersteuning bij inventarisatie van diagnostiek en zorgprognostiek, extramuraal in de thuissituatie of in zorginstellingen. Tevens managementconsultancy bij het opzetten van nieuwe verpleegafdelingen en uitbreiding naar een buitenlocatie.

 

WAARNEMING (OUDERENGENEESKUNDE)

Waarneming van medische inhoudelijke zorg in het geval van tijdelijk of langdurig wegvallen van een collega arts ( SOG) of eindverantwoordelijk behandelaar. Hierbij verricht ik indien nodig medisch-technische werkzaamheden. Ook verricht ik op aanvraag een onafhankelijke second opinion.

 

DEMENTIE DIAGNOSTIEK

Op professionele manier stel ik een diagnose dementie op volgens protocol. Onder deze taak valt de cognitie screening thuis, binnen een verzorgings- of verpleeghuissituatie. Na het vaststellen van het medisch probleem begin ik met het opstellen en starten van behandelbeleid, zowel farmacologisch als niet-farmacologisch. Een volgende stap is informatie verstrekken aan de patiënt en zijn relaties en instemming vragen met de behandeling (informed consent).

 

ADVIES EN BEGELEIDING

Mijn expertise in ouderengeneeskunde gebruik ik in coaching gericht op verpleging, verzorging en teamleiders van ouderencentra. Hierbij zijn scholing en presentaties op maat mogelijk. Verpleegkundige en medische onderwerpen passeren hierbij de revue. Uitleg en teambegeleiding in de wet BOPZ is ook mogelijk. Ik adviseer over de implementatie van verbetertrajecten op zowel afdeling- als locatieniveau.

 

ANW DIENSTEN

Voor het participeren of overnemen van de avond/nacht en weekenddiensten (ANW diensten) wordt er altijd een vrijblijvende offerte gemaakt. Ook een achterwachtdienst behoort tot de mogelijkheden.